Informacije o projektu


Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske na osnovu člana 33. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» broj: 52/2001) vodi Jedinstveni registar udruženja i fondacija.

U cilju unaprjeđenja transparentnosti rada nevladinog sektora u Republici Srpskoj, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske uz ekspertnu podršku projekta „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za učestvovanje u dijalogu sa civilnim društvom“ (CBGI projekat – broj: 2016/376-530) finansiranog od strane Evropske Unije, uspostavilo je pretraživač «Javna pretraga eRegistara udruženja i fondacija u Republici Srpskoj» na kojem se mogu pretraživati podaci o udruženjima i fondacijama registrovanim u nadležnim sudovima u Republici Srpskoj.

Za ispravnost i vjerodostojnost podataka iz registra nadležan je sud koji je registrovao udruženje ili fondaciju, jer je isti vlasnik podataka.